9.Olağan Genel Kurul

 

Sendikamızın 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 9.Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Başkanlığa İpek KOÇYİĞİT, Genel Sekreterliğe Savaş GENÇAVCI ve Genel Mali Sekreterliğe Ali ABACI seçilmişlerdir.

 

Yine bu genel kurulda yapılan seçimlerde Denetim Kurulu Üyeliklerine Didem Ünal, Battal Kılıçaslan ve Hasan Aldemir, Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise Edip Bülbül, Celalettin Göktaş ve Cengiz Akıncı

seçilmişlerdir.

 

9.Olağan Genel Kurulda alınan kararlaönceki yönetim kurullarınca yürütülmekte çalışmaların bu çalışma döneminde de  sürdürülmesi öngörülmüş olup, bu doğrultuda;

 

1)Kayıt dışı çalıştırılmaları nedeniyle Korona Virüs salgınındasosyal güvenlik haklarından yoksun kalan ve ilgili  devlet organlarından hiçbir destek alamadıkları için adeta perişan olan müzik ve sahne emekçilerinin  sosyal güvenlik haklarının etkin bir şekilde sağlanması,

 

2)Özgün mesleki ve çalışma koşulları nedeniyle, mevcut sosyal güvenlik sistemi kapsamında sanatçıların emeklilik hakkını elde etmeleri mümkün olmadığından, kamuda çalışan sanatçılar için öngörüldüğü şekilde, özel sektörde çalışan sanatçılara da yıpranma ve erken emeklilik hakkı verilmesi,,

 

3)Geçmişte kayıt dışı kalan çalışmalarının kayıt altına alınabilmesi için sanatçılara  borçlanma hakkı tanınması,

 

4)Güzel Sanatlar İşkolunun ayrı bir işkolu olarak düzenlenmesi ve meslek sendikacılığına olanak sağlanması,

 

5)5244 sayılı kanunda değişiklik yapılarak Kültür ve turizm Bakanlığınca mağdur ve muhtaç duruma  düşenmüzik ve sahne emekçilerine maddi yardım yapılması ve müzik yapımlarına kredi desteği sağlanması,

 

6)Kültür Bakanlığı bünyesindeki Bandrol ve İşaretleme Fonlarında biriken nakitlerin sanatçı kuruluşlarına dağıtılması,

 

7)Belediyelerce toplanmakta olan Eğlence Vergilerinden sanatçı ve sanatçı kuruluşlarına da pay ayrılması,

 

8)Uluslararası hareket özgürlüğü sağlanması için ülkemiz müzik ve sahne sanatçılarına yeşil pasaport hakkı tanınması,

 

9)Müzik ve eğlence sektöründe görülen yoğun işsizlik nedeniyle yabancı müzik ve sahne sanatçılarının ülkemizdeki çalışmalarının önlenerek ülkemiz sanatçılarının çalışma alanlarının genişletilmesi,

 

10)Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na aykırı bir şekilde eğlence yerlerinde müzisyen olarak çalışarak gerçek müzik ve sahne emekçilerinin

işsiz kalmasına neden olmalarının yanı sıra,devletin deönemli ölçüde vergi ve SGK’ nun prim kaybına neden olan sivil ve askeri kamu görevlilerinin bu sektörde yasa dışı çalışmalarının önlenmesi,

 

11)Korona Virüs salgınında kazanılan deneyimler ışığında hastalık, yaşlılık, sürekli ve geçici iş göremezlik, ölüm, salgın, doğal afetler, maddi sıkıntı, işsizlik durumlarında üyelerine karşılıksız yardım yapmak ve borç para vermek amacıyla Dayanışma ve Yardımlaşma Kooperatifi/Sandığı kurulması,

 

12)Üyeler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üyelerin boş zamanlarını bir arada etkin bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla lokal açılması,konularında gerekli çalışmalar Yönetim Kurulumuzca kararlılıkla sürdürülecektir.

 

Yönetim Kurulumuz;yukarıda belirtilen konuların yanı sıra, Unesco’nun Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararları ve Anayasanın Sanatın ve Sanatçının Korunması başlıklı 64. Maddesi doğrultusundasendika üyelerinin çalışma ve sosyal güvenlik yasalarından kaynaklanan haklarının elde edilmesi ve geliştirilmesi içinolanakları ölçüsünde yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarnezdinde gerekli tüm yasal girişim ve işlemleri yapmaya çalışacaktır.

 

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

 

Saygılarımla,

 

 

 

 

 

 

 

İpek KOÇYİĞİT

Genel Başkan

 

 

Telefon
0501 327 71 37 - 0312 425 00 44
Adres
YÜKSEL CADDESİ NO: 44/6 KIZILAY/ANKARA 06640