Tarihçe

MÜZİK-SEN-Tarihçe

Tarihçe

SENDİKANIN TARİHÇESİ


MÜZİK-SEN, 21 Şubat 1975 tarihinde Ankara ‘ da  Ankara Hafif Batı Müziği Sanatçıları Sendikası adıyla kurulmuş olan ve daha sonra  (TÜMİS)Tüm Müzik ve Sahne İşçileri Sendikası adı altında 1983 yılına kadar faaliyet gösteren ve 2821 sayılı Sendikalar Yasası ‘nın Yürürlüğe girmesiyle 05 Kasım 1983 tarihinde faaliyetine son vermek zorunda kalan bu sendikanın kurucu ve yöneticileri tarafından, bir anlamda bu sendikanın devamı olarak  05 Eylül 1989 tarihinde Ankara ‘da kurulmuştur.


Kuruluştan itibaren ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapan Geçici Yönetim Kurulunda Erkan TURAN Genel Başkan, Bülent ERALP Genel Sekreter,M. İhsan YALÇIN Genel Mali Sekreter,R.Zeki ERTUNÇ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Taner ERDEM Genel Eğitim Sekreteri olarak görev almışlardır.


24-25 Mart 1990 tarihinde yapılan 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Başkanlığa Sezar SOĞUKPINAR, Genel Sekreterliğe Ali ELÇİ, Genel Mali Sekreterliğe M .İhsan YALÇIN, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Taner ERDEM ve Genel Eğitim Sekreterliğine Ersun ÇAVUŞOĞLU seçilmişlerdir.


6-7 Mart 1993 tarihinde gerçekleştirilen 2.Olağan Genel Kurulda Deniz ATILGAN Genel Başkanlığa, Ahmet Hikmet GEMİCİ Genel Sekreterliğe, Muzaffer KAZANCIOĞLU Genel Mali Sekreterliğe, Ş.Atıl BORAN Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine ve Orhan AYAZ Genel Eğitim Sekreterliğine seçilmişlerdir.


26-27 Şubat 1994 tarihinde yapılan 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Başkanlığa Mehmet ÇIRIKA, Genel Sekreterliğe Melih ABAY, Genel Mali Sekreterliğe Erkan TURAN, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Mehmet Ersan KÖYLÜ ve Genel Eğitim Sekreterliğine Ahmet Hikmet GEMİCİ seçilmişlerdir.


3.Olağan Genel Kurul Toplantısı 20-21 Nisan 1996 tarihinde yapılmış ve bu genel kurulda Mehmet ÇIRIKA Genel Başkanlığa, Özkan AKBAYDOĞAN Genel Sekreterliğe ve Melih ABAY Genel Mali Sekreterliğe seçilmiştir.


13-14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 4.Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Başkanlığa Mehmet ÇIRIKA, Genel Sekreterliğe Serpil AKILLI ve Genel Mali Sekreterliğe Melih ABAY seçilmişlerdir.


15-16 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleştirilen 5.Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Başkanlığa Mehmet ÇIRIKA, Genel Sekreterliğe Serpil AKLLI ve Genel Mali Sekreterliğe Bülent YÜCE seçilmişlerdir.


6.Olağan Genel Kurul 17-18 Mayıs 2008 tarihinde yapılmış ve bu genel kurulda Mehmet ÇIRIKA Genel Başkanlığa, Serpil AKILLI Genel Sekreterliğe ve Bülent YÜCE Genel Mali Sekreterliğe seçilmişlerdir.


26 -27 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılan 7.Olağan Genel Kurul Toplantısında 2 Mehmet ÇIRIKA Genel Başkanlığa, Serpil AKILLI Genel Sekreterliğe ve Melih ABAY Genel Mali Sekreterliğe seçilmişlerdir.


Sendikanın 8.Olağan Genel Kurul Toplantısı  2016 Mayıs ayında yapılacaktır.

Telefon
0501 327 71 37 - 0312 425 00 44
Adres
YÜKSEL CADDESİ NO: 44/6 KIZILAY/ANKARA 06640