-Mevcut sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde ve Devletin anayasal görevini   yerine getirememesi nedeniyle başta müzik ve sahne sanatçıları olmak üzere sinema ve tiyatro sanatçılarının sosyal güvenliği sağlanamamaktadır.

 

-Bu nedenle sosyal güvenlik haklarını ancak zaman zaman çıkarılmış olan sanatçı borçlanması yasalarıyla elde edebilmektedirler.

 

-Nitekim Güzel Sanatlar alanlarında faaliyet göstermekte olan Sendikamızla birlikte Yazarlar Sendikası, Oyuncular Sendikası,(Sine-Sen) Sinema Emekçileri Sendikası ve Sinema-Tv Sendikası’ nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Ocak 2017 döneminde ilan edilen işkolu istatistiklerinde, söz konusu 5 sendikanın üye sayılarının 334 olması Güzel Sanatlar alanındaki kayıt dışı çalışmanın boyutlarını göstermektedir.  

 

-Yine Ankara 2.İş Mahkemesinin 08.03.2017 gün ve 2013/242 Esas 2017/156 Karar sayılı kararında söz konusu 5 sanatçı sendikasının üye sayısının (0) sıfır olarak hüküm altına alınması mevcut sistemin yetersizliğinin yanı sıra işkolundaki (kayıt dışı/sigortasız) çalıştırmanın boyutlarını göstermektedir.

 

-Bu durum, 22.2.2013 gün ve 2013-11 sayılı SGK  Sosyal Sigorta İşlemleri Genelgesinin 1.3-Sanatçı,düşünür ve yazarlar başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında “...sanatçıların çalışma sürelerinin diğer meslek gruplarından farklılık göstermesi ve kayıt dışılığın fazla olması hususları da dikkate alınarak…”ibaresine yer verilerek, güzel sanatlar alanında kayıt dışı çalıştırılmanın yoğun olduğu  SGK tarafından da kabul edilmektedir.

 

-Müzik ve sahne sanatçılarının 60-65 yaşlarına kadar çalışabilmeleri ve iş bulabilmeleri mümkün olmadığından, 7000/9000 gün koşullarını yerine getirerek emekli olmaları da mümkün olamamaktadır.

 

Sendikamızca sanatçıların özgün çalışma koşulları esas alınarak;

 

1)Sigortasız geçen çalışma sürelerinin sigortalı saydırılması için sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi,

 

2)Sanatçılara erken emeklilik hakkı verilmesi,

 

3)Kısmi sanatçı sigortalılığında prim ödeme gün sayısının 20 gün olarak sabitlenmesi ve aylık 20 günlük sürenin 30 gün olarak esas alınması,           1/2

4)Kısmi Sigorta Giriş Bildirgelerinde işveren onayının kaldırılması ve sadece  sanatçı meslek kuruluşlarınca düzenlenmesi için uğraş verilmektedir.

Özellikle ileri yaştaki sanatçılarımızın emeklilik ve sosyal güvenlik hakkına kavuşmaları açısından yaşamsal önem taşıyan ve  borçlanılan sürelere ilişkin borçlanma primleri sanatçılar tarafından ödenecek olan sanatçı borçlanması SGK’ na yük getirmeyeceği gibi, bir hakkın sahibine teslim edilmesi anlamına da gelecektir.

Sanatçının toplumda gördüğü ilgi ve sevgiden her türlü koşulda yararlanmaya çalışan yöneticilerimizce, sanatçı hakları konusunda aynı ilgi ve duyarlılık gösterilmediği gibi, ne yazık ki, bu sektördeki en temel sorunların çözüme kavuşturulması konusunda bile  çaba gösterilmemektedir.

Nitekim, Sendikamız ve diğer ilgili meslek kuruluşlarınca yapılan girişimler sonucunda ,son 11 yıllık sürede, AK parti, CHP ve MHP milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanları tarafından sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi konusunda hazırlanmış olan 9 ayrı yasa taslağı, teklif ya da tasarısı SGK veya hükümet temsilcisinin olumsuz görüş bildirmesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

Bu olumsuzlukların gelişmesinde, sanatçıların sayısal açıdan oy değeri taşımamalarının yanı sıra, yeterli düzeyde örgütlenememeleri  ,  mevcut örgütlenmelere yeterli desteği vermemeleri  ve örgütlü tepki göstermemeleri de önemli yer tutmaktadır.

UNESCO’nun ülkemizin de taraf olduğu “Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” kararı  ve  mevcut Anayasamızın  64.maddesi gereğince, sanatçıların çalışma ve sosyal güvenlik koşullarının korunması ve geliştirilmesi Devletimizin görevleri arasında  yer almaktadır.

Bu doğrultuda, üyelerimizin Sendikamıza verecekleri katkı   ve  destek ölçüsünde, müzik ve sahne sanatçılarına borçlanma ve erken emeklilik verilmesi konusundaki uğraşımız inanç ve kararlılıkla sürdürülecektir.                           

                                                                                                                          

 

MÜZİK SANATÇILARININ SORUNLARI (TEZ RÖPORTAJI 2017)

TRT 2 05.01.2009 KAYBEDENLER DİZİSİ

8.png7.png0.png7.png6.png
Bugün10
Dün81
Bu Hafta408
Bu Ay1811
Toplam87076

1
Kişi Sitede

18-09-22