TARİH : 18.09.2018

SAYI    : 2018/197

KONU : Sanatçı Borçlanma Yasası Hk.

 

Sayın Milletvekilimiz,

Sendikamız, müzik ve sahne sanatçılarını bünyesinde toplamış olup, 05.09.1989 tarihinden itibaren üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Üyelerimizin ve giderek güzel sanatlar alanındaki tüm sanatçıların etkin ve kalıcı bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturulması Sendikamızın temel amaçları arasında yer almaktadır.

Güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçılar, ilk kez 29.06.1978 gün 2167 sayılı Kanunun 14.maddesiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen Ek1. Madde ile (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında sosyal güvence alınmış olup, bu düzenleme 31.05.2006 gün ve  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.Maddesinde de  aynen korunmuştur.

 

Özgün çalışma koşulları nedeniyle, özellikle müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının, mevcut sistem çerçevesinde sosyal güvenlik hakkına kavuşmaları mümkün olmamış ve anılan  sanatçılarımız sosyal güvenlik haklarını ancak zaman zaman çıkarılmış olan hizmet borçlanması yasalarıyla elde edebilmişlerdir.

İşyerlerinin ve sanatçıların özgün çalışma koşulları, işverenlerin yasa dışı uygulamaları, SSK/SGK denetimlerinin yetersizliği ve benzeri nedenlerle mevcut sosyal güvenlik sistemi kapsamında müzik, sinema ve tiyatro alanında çalışan sanatçıların sigortalılığı sağlanamamakta ve  anılan sanatçılarımızın çok büyük bir çoğunluğu halen kayıt dışı çalıştırılmaktadır.

Nitekim, 22/02/2013 gün ve 2013-11 sayılı SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Genelgesinin 1.3-Sanatçı, düşünür ve yazarlar başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında “…sanatçıların çalışma sürelerinin diğer meslek gruplarından farklılık göstermesi ve kayıt dışılığın fazla olması hususları da dikkate alınarak…” ibaresine yer verilmiş olup,bu ifade ile güzel sanatlar alanında kayıt dışı çalışmanın boyutu  Kurumca da kabul edilmiş bulunmaktadır.

Bu durum her 6 ayda bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen İşkolu İstatistiklerine de yansımakta olup, Sendikamızın yanı sıra,Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar başlıklı 10 sıra  numaralı işkolunun kapsamında bulunan edebiyat, müzik, sinema ve tiyatro alanlarında faaliyet göstermekte olan Yazarlar Sendikası, Oyuncular Sendikası,(Sine-Sen) Sinema Emekçileri Sendikası ve Sinema-Tv  Sendikası olmak üzere 5 sendikanın Ocak 2013-Temmuz 2018 döneminde ilan edilen İşkolu İstatistiklerinde  toplam üye sayılarının 2013/1. ayda 55, 2013/7. ayda 99, 2014/1.ayda 127, 2014/7.ayda 149, 2015/1.ayda 165, 2015/7.ayda 295, 2016/1.ayda 334, 2016/7.ayda 336 , 2017/1.ayda 334, 2017/7.ayda 320,  2018/1.ayda 287 ve 2018/7.ayda 402 olması Güzel Sanatlar alanındaki kayıt dışı çalışmanın boyutlarını göstermektedir.

Diğer yandan,sanatçıların sosyal güvenliğinin sağlanması konusunda son yasal düzenleme 6111 sayılı Yasayla 5510 sayılı Yasaya eklenen Ek 6.maddeyle yapılmış ve “ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı ayda 10 günden az olan sanatçıların” 4/A (SSK) kapsamında kısmi sigortalı olarak tescil edilmeleri öngörülmüştür                                                                                          

Özellikle müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının sosyal güvenlik sorununa çözüm getirmesi amacıyla getirilen  kısmi sigortalılık uygulaması  da anılan sanatçıların sosyal güvenliğinin sağlanmasında çözüm olmamıştır.

Bu durum SGK kayıtlarıyla da doğrulanmış olup, Kurum kayıtlarına göre, Ek 6.maddenin yürürlüğe girdiği Mart 2011 ayından bu yana, Türkiye genelinde sayıları binlerle ifade edilen sanatçılardan ağırlıklı olarak  müzik,sinema ve tiyatro sanatçıları olmak üzere kısmi sigortalı olabilenlerin sayısı 2011 yılında 13,2012 yılında 201,2013 yılında 241,2014 yılında 223,2015 yılında 233,2016 yılında 172 ve 2017 yılında 140 sigortalı olup, kısmi sigortalılıkları devam eden sanatçıların sayısı 2011 yılı 4, 2012 yılı 99,2013 yılı 126 ,2014 yılı 137,2015 yılı 147,2016 yılı 127 ve 2017 yılı 127’dir.

 

Buna göre  2011-2017 devresinde ancak 1223 sanatçının kısmi sanatçı sigortalısı statüsüne geçebildiği ve  2017 yılı sonu itibarıyla ülkemiz genelinde kısmi sigortalılığı  devam eden  sanatçı sayısının sadece 127 olduğu görülmektedir

Bu nedenle sanatçıları etkin ve kalıcı bir sosyal güvenliğe kavuşturmak için, mevcut sistemde gerekli düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra, öncelikle, sigortasız geçen çalışmaların telafisi amacıyla sanatçılara hizmet borçlanma hakkı verilmesi, sanatçılarımız açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

Birkaç bin sanatçıyı kapsayacak olan bu uygulamada, borçlanılan sürelere ilişkin primler, işçi ve işveren hissesi de dahil güncel değerler üzerinden sanatçılar tarafından ödeneceğinden, uygulamanın Kuruma yük getirmeyeceği düşünülmektedir.

UNESCO’nun 27 Ekim 1980 tarihli 20.Oturumunda kabul edilen Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararıylaüye ülkelere sanatın ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi ve desteklenmesi tavsiye edilmiş olup, bu karar doğrultusunda düzenlenen1982 Anayasasının   “Sanatın ve Sanatçının Korunması” başlıklı 64 üncü maddesiyle de  sanatın ve sanatçının korunması ,değerlendirilmesi ve desteklenmesi amir anayasa hükmü olarak Anayasamızda yer bulmuştur. 

Bu kapsamda, ülkemiz sanatçılarına hizmet borçlanması hakkı verilmesinin “sanatçının anayasal hakkı olduğu kadar” Devletimizin de “anayasal görevi olduğu” düşünülmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle, Sendikamızca önceki borçlanma uygulamaları  ve  yargı kararları  ışığında  hazırlanmış olan ve ekte iletilen yasa taslağının da değerlendirilerek sanatçılara yeni bir hizmet borçlanması hakkı verilmesi konusundaki talebimizi takdir ve tensiplerinize sunar, gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

 

Mehmet ÇIRIKA

Genel Başkan

EKLERİ: 

1)Sendikamızca hazırlanmış olan Borçlanma Yasa Taslağı ve Gerekçesi (8 sayfadır)

2)Unesco’nun 27.10.1980 tarihli  Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı (16 sayfadır)                          

 

MÜZİK SANATÇILARININ SORUNLARI (TEZ RÖPORTAJI 2017)

TRT 2 05.01.2009 KAYBEDENLER DİZİSİ

 • Müzik-Sen Sanatçı Hakkı İçin Harekete Geçti

  http://www.milliyet.com.tr/muzik-sen-sanatci-hakki-icin-harekete-istanbul-yerelhaber-3126870/?fbclid=IwAR0KOT4p3Q8v4C-50l0piBtK4aU9zrlz_vm-SNFmYfXOXhHHHWqBUW1mcAY

 • GÜNCEL • SANATÇI BORÇLANMASI KANUNU KONUSUNDA SENDİKAMIZCA MİLLETVEKİLLERİNE GÖNDERİLEN YAZI

  TARİH : 18.09.2018

  SAYI    : 2018/197

  KONU : Sanatçı Borçlanma Yasası Hk.

   

  Sayın Milletvekilimiz,

  Sendikamız, müzik ve sahne sanatçılarını bünyesinde toplamış olup, 05.09.1989 tarihinden itibaren üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

  Üyelerimizin ve giderek güzel sanatlar alanındaki tüm sanatçıların etkin ve kalıcı bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturulması Sendikamızın temel amaçları arasında yer almaktadır.

  Güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçılar, ilk kez 29.06.1978 gün 2167 sayılı Kanunun 14.maddesiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen Ek1. Madde ile (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında sosyal güvence alınmış olup, bu düzenleme 31.05.2006 gün ve  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.Maddesinde de  aynen korunmuştur.

  Devamını oku...
 • SENDİKAMIZDAN KAMU OYUNA AÇIKLAMA…. SADECE GÜZEL SÖZLER İŞİTMEK DEĞİL, ANAYASANIN 64.MADDESİ GEREĞİNCE SANATÇI BORÇLANMASI VE SOSYAL GÜVENLİĞİMİZİ İSTİYORUZ !...

  Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ,diğer yöneticilerimiz çeşitli vesilelerle  sanat ve sanatçının önemi ile sanat ve sanatçıya  yapılması gereken destekler konusunda açıklama yapmaktadırlar.

   Nitekim Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın 13.07.2015 tarihli TÜMSİAD konuşmasındaki “…sanatçılarımız ve sporcularımız milletimizin önemli bir parçasıdır.Sanatın ve sporun toplum üzerindeki etkisi ortada iken onları ihmal etmemiz, onlardan uzak durmamız,onları yok saymamız mümkün değildir.Biz sonuna kadar sanatçılarımızın ve sporcularımızın yanında yer alacağız...” şeklindeki ve Başbakan sayın Binali YILDIRIM’ ın 04.04.2017 tarihli Dolmabahçe konuşmasındaki “…Hükümet olarak  her zaman sanat ve sanatçının yanında olacağımızı bir kez daha bu vesileyle ifade etmek isterim…”şeklindeki açıklamalarının yanı sıra ,ekte metinleri sunulmuş olan diğer açıklamalar, sanatçılarımızın  sorunlarının çözümü konusundaki beklentilerini artırmıştır.

  Devamını oku...
 • Sanatçının Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararı (1)

  27 Ekim 1980 

  İzleme 

  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 23 Eylül-28 Ekim 1980 tarihli Belgrad toplantısının 21. oturumu, 

  Kurumun amacının, kendi anayasasının 1. Maddesi şartlarına uygun olarak, Birleşmiş Milletler Bildirgesi tarafından ırk, cinsiyet, dil ya da ilişki (bağlantı/ilinti) ayrımı gözetilmeksizin tüm dünya insanları için teyit edilen adalet, hukuk egemenliği, insan hakları ve temel özgürlüklere olan evrensel saygının daha ileri düzeye taşınabilmesi için milletler arası işbirliğini sağlayarak eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla barış ve güvenliğe katkı sağlamak olduğunu hatırlatarak, 

  Devamını oku...
 • MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARINA BORÇLANMA VE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLMELİDİR !

  -Mevcut sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde ve Devletin anayasal görevini   yerine getirememesi nedeniyle başta müzik ve sahne sanatçıları olmak üzere sinema ve tiyatro sanatçılarının sosyal güvenliği sağlanamamaktadır.

   

  -Bu nedenle sosyal güvenlik haklarını ancak zaman zaman çıkarılmış olan sanatçı borçlanması yasalarıyla elde edebilmektedirler.

  Devamını oku...
 • MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ UYGULAMASI

  Sendikamızca, (MYK)Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına yapılan başvuru ve alınan yanıt üzerine, ses ve saz sanatçıları ile müzik gruplarının meslek standardının hazırlanarak işbirliği protokolünün imzalanması ve sektör komitelerinin teşkil edilmesine yönelik teknik çalışmalara başlanılmıştır.

  Bu doğrultuda,5544 sayılı Kanun kapsamında Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine uygun olarak ses, koro ve saz sanatçılarının “ulusal meslek standartlarının” işbirliği içerisinde hazırlanması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Borusan Filarmoni Orkestrası Müdürlükleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

  Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulamasına geçilmesiyle;

  1)Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların konaklama ve eğlence işyerlerinde ve müzikli etkinliklerde çalışmaları mümkün olmayacağı,

  2)Belgesi olmadan çalışan ve bunları çalıştıranlar para cezası ödemek dorumunda kalacakları,

  3)Bu şekilde memur müzisyen ve solistlerle ülkemizde kaçak olarak çalışan yabancı müzisyen ve solistlerin yasa dışı bu çalışmaları önlenebileceği,

  4)Bilgisayar teknolojisi kullanmanın ve klavyeden bas, bateri, bağlama vb. gibi enstrümanları çalmanın önüne geçilebileceği ve gruplardaki eleman sayısının artabileceği,

  5)Bütün bunların sonucunda gerçek müzik emekçilerinin iş alanları genişleyebileceği öngörülmektedir.

  NOT: Görüş, öneri ve eleştirilerinizi müBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresimize elektronik posta olarak göndererek çalışmamıza katkıda bulunabilirsiniz.

   

 • SGK DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ! MÜZİK –SEN ÜYELERİNE ÖNEMLİ DUYURU!

  Son günlerde özellikle inşaat ve gıda şirketi altında bir takım  naylon şirketlerin sigortalı göstermek vaadiyle müzik sanatçılarından prim tahsil ettikleri öğrenilmiştir.

  1)Gerçek prim miktarından düşük prim alarak sigortalı göstermek vaadine dayanan bu uygulama  dolandırıcılık amaçlıdır.

  2)Bu tür bir uygulama, sosyal güvenlik sahteciliğinin  yanı sıra  nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında girdiğinden, bu duruma düşenler ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında savcılık takibatına da uğramaktadırlar.

  3)Nitekim bir çok üyemiz bu şekilde dolandırılmışlar ve önemli ölçüde mağdur olmuşlardır.

   

  Üyelerimizin ve tüm müzik sanatçılarının bilgisine sunulur.

 • ANAYASA MADDE 64:

 • MÜZİK-SEN’İN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

  1)MÜZİK-SEN NEDİR ?

   

  (MÜZİK-SEN) 2821 sayılı Sendikal Yasası kapsamında ,İşkolları Tüzüğünün 25 sıra numaralı Konaklama ve Eğlence Yerleri başlıklı işkolunda faaliyet gösteren bir meslek sendikasıdır.

   

  Müzik-Sen’in Kuruluş Tarihi: 5 Eylül 1989

           

  2)MÜZİK-SEN’İN AMAÇLARI NELERDİR ?

   

  MÜZİK-SEN;

  Üyesi müzik ve sahne sanatçılarının mesleki,ekonomik,sosyal,

  kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

  Devamını oku...
 • KÜLTÜR PAKETİ KAPSAMINDA,BAŞBAKAN,ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANINA İLETİLEN MÜZİK-SEN SENDİKASI’NIN ÖNERİLERİ

  1)UNESCO ‘nun ülkemizin de taraf olduğu 1980 yılında Belgrad’ da yapılan XXI. Dönem Genel Konferansında aldığı Sanatçıların Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararları doğrultusunda ülkemizde de sanat ve sanatçının  statüsünün belirlenmesi ve yaşama geçirilmesi,

   

  2)Yürürlükteki Anayasa’nın 64.maddesiyle  sanat ve sanatçılar için getirilmiş olan anayasal koruma ve  desteğinin güvence altına alınması, devam ettirilmesi ve  etkinleştirilmesi

   

  Devamını oku...
 • SGK ,BORÇLANAN SİGORTALILARA ZAMANDA YOLCULUK YAPTIRIYOR !...

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinde doğum yapmış kadınların doğum borçlanmalarına, askerlik borçlanmalarına, ücretsiz izin sürelerinin borçlanmasına, doktorluk ve uzmanlık öğrenim süreleriyle avukatlık stajı borçlanmalarına, sigortalı bir işte çalışırken tutuklanan veya gözaltına alınanların tutukluluk ve gözaltı sürelerinin borçlanmasına, grev ve lokavtta geçen sürelerin borçlanmasına, hekimlerin fahri asistanlık sürelerinin borçlanmasıyla seçim yasaları gereği görevlerinden istifa edenlerin istifa ve seçim tarihini takip eden aybaşına kadarki sürelerinin borçlanmasına yer verilmiştir.

  Devamını oku...
9.png5.png9.png8.png9.png
Bugün55
Dün59
Bu Hafta174
Bu Ay1285
Toplam95989

1
Kişi Sitede

19-01-16